ԵՊՀ վարչական գործընթացների ավտոմատացման համակարգ

«ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍԱՆՈՂ» ամենամյա մրցանակաբաշխությանը մասնակցելու հայտ
Մրցանակաբաշխության կանոնակարգ

      
արական
իգական
(3x4 չափսի մեկ լուսանկար)

 Ուշադրություն, անհրաժեշտ է ստեղծված հայտը տպել, ստորագրել, կցել անհրաժեշտ այլ փաստաթղթեր և մինչև սահմանված ժամկետը ներկայացնել ԵՊՀ ընդհանուր բաժին: